Upravni odbor

PREDSJEDNIK HRVATSKOG DRUŠTVA ZA POSLOVNU ETIKU I ZDRAVSTVENU EKONOMIKU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
dr. sc. Željko Rotim univ. mag. med. dent.
PRVI DOPREDSJEDNIK
doc.dr.sc. Antonija Balenović , dr. med.
DRUGI DOPREDSJEDNIK
Zoran Maravić , dr.spec.obit.med.
GLAVNI TAJNIK
prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak spec. obiteljske medicine
RIZNIČAR
dr. Mato Paljetak