O nama

Obzirom na potrebu koordinacije i integracije u sustavu zdravstva, od zdravstvene administracije do pružatelja zdravstvenih usluga prepoznata je potreba osnivanja stručnog društva pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Stoga je osnovano:

Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

Društvo ima za cilj promicanje etičke primjene zdravstveno ekonomskih principa u zdravstvenom sustavu, te u sustavu zdravstvenog osiguranja zbog učinkovitijeg pružanja zdravstvenih usluga te donošenja odluka u zdravstvu.

Isto tako i što bolju, partnersku suradnju zdravstvenom administracijom, znanstvenim institucijama, te svim dionicima zdravstvenog sustava , od Ministarstva zdravstva , Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gradskim i županijskim uredima za zdravstvo svim strukovnim komorama, kao i svim udrugama u medicini – Udruga poslodavaca u zdravstvu, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, Hrvatske udruge bolničkih liječnika, udrugama pacijenata, te pratećom medicinskom i farmaceutskom industrijom, sa svim zdravstvenim institucijama i pružateljima usluga zdravstvene skrbi u Republici Hrvatskoj, u svrhu iznalaženja boljih i ekonomičnijih oblika funkcioniranja zdravstvenog sustava, te raditi na iznalaženju naprednih modela zdravstvenog sustava .

Društvo ima namjeru organizacije povezivanja i edukacije, kroz predavanja, panel diskusije sa zdravstvenom administracijom, svim zainteresiranim udrugama u zdravstvenom sustavu, te organiziranja savjetovanja sa direktnom komunikacijom između zdravstvene administracije i doktora medicine ili dentalne medicine.

Društvo ima namjeru svoje aktivnosti promovirati kroz publikacije newslettera, banera, web stranice, izdavačkom djelatnosti, organizacijom kongresa, iz svoje djelatnosti, sukladno propisima HLZ .