Kontakt

Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HLZ-a

Šubićeva 9

10 000 Zagreb

KONTAKT OSOBA: ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr

Glavni tajnik: prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku
IBAN: HR7423600001101214818
Poziv na broj: 268-185
OIB: 60192951611