Odluka o naknadi za koncesiju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 1064 Na temelju članka 41. stavka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), ministar zdravlja donosi ODLUKU O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE I. Najviši iznos naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe utvrđuje … Opširnije