Hrvatsko društvo za poslovnu etiku I zdravstvenu ekonomiku HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

Cilj i misija rada HDPEZE HLZ-a je promovirati slobodnu razmjenu znanja i iskustva među stručnjacima u Hrvatskoj ali i regiji, koji su aktivni u bavljenju, istraživanju, educiranju i promociji poslovne etike i zdravstvene ekonomike, a također i povezati se i blisko surađivati sa srodnim organizacijama u svijetu, kojih je sve više.

Društvo je neprofitna organizacija i fondovi Društva biti će korišteni samo u svrhu realizacije ciljeva navedenih u Statutu.